Chiếc Xuồng - KARAOKE | Lê Như
Nguyễn Uyên Lv 12

Nguyễn Uyên

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

18
11
6
Cảm ơn chị e glsc nhiều ạ.Chúc chị btglvv và hát hay nha ^_^

800

Bình luận (6)
Lv 12

Nguyễn Uyên

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Nguyễn Uyên

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 ngày trước

Lv 12

Nguyễn Uyên

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Nguyễn Uyên - 7 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận