Karaoke . Lá Thư Trần Thế ./ Mai Lệ Quyên & Đoàn Minh
Vũ Võ Lv 12

Vũ Võ

Huỳnh Nguyệt Lv 14

Huỳnh Nguyệt

153
64
39
Lạy chúa con là thiếu phụ miền quê ..chồng con vì nước nên đã ra đi..hai ba năm chưa thoả chí,hết thu qua xuân sang hè,con đợi tàn đông mới tin về..

36.21 K

Bình luận (39)
Lv 18

꧁꧂꧁꧂NGÁT HƯƠNG HOA꧁꧂꧁꧂

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 11 tháng trước

Lv 18

꧁꧂꧁꧂NGÁT HƯƠNG HOA꧁꧂꧁꧂

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 11 tháng trước

Lv 1

[NỢ KC] Tieu Phong

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 11 tháng trước

Lv 1

[NỢ KC] Tieu Phong

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 1

[NỢ KC] Tieu Phong - 11 tháng trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Nguyệt - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 39 bình luận