[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Bình Phương Lv 14

Bình Phương

50
57
9
Buồn vào hồn ko tên thức giấc nữa đêm nhớ chuyện xưa

1.14 K

Bình luận (9)
Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH - 11 tháng trước

Lv 13Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Bình Phương - 11 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Bình Phương - 1 năm trước

Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Bình Phương - 1 năm trước

Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Bình Phương - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận