Tựa cánh bèo trôi (karaoke) song ca cùng Bá Lưu
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

Nguyệt Hải Lv 15

Nguyệt Hải

88
80
41
Gui bai ban nha

7.62 K

Bình luận (41)
Lv 16

Lá Xanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận