[Karaoke] Tình Như Lá Bay Xa _ Tone Nữ | Karaoke By Ha Thu
Trương Ngọc Lv 17

Trương Ngọc

16
18
4
Tình người hỡi xin nhớ mãi tình ta

200

Bình luận (4)
Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Trương Ngọc - 7 tháng trước

Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Trương Ngọc - 7 tháng trước

Lv 14

Như Anh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Trương Ngọc - 7 tháng trước

Lv 13

Nguyen Cong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Trương Ngọc - 7 tháng trước