Khuya nay anh đi rồi karaoke hát với Lưu Ánh Loan
Ngoc Hue Nguyen Lv 14

Ngoc Hue Nguyen

Chân Tình Lv 12

Chân Tình

255
74
22
Chân tinh gũi lai Ngọc Huệ ca khúc nhé .

910

Bình luận (22)
Lv 12

Nhớ Phạm Thị

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen - 3 tháng trước

Lv 13

Quy Nguyenvan

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Ngoc Hue Nguyen - 7 tháng trước

Lv 12

Chân Tình

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận