Tình thư của Lính - karaoke
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

1164
682
91
Thư của lính - ba lô làm bàn nên nét chữ ko ngay

9.9 K

Bình luận (91)
Lv 14

Ngân Hà

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 năm trước

Lv 13

Pilar Castro

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 năm trước

Lv 16

Loan Lương Thị

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 năm trước

Lv 11

Huỳnh Mỹ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 năm trước

Lv 19

Tran Diễm Tiên

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 91 bình luận