[KARAOKE SONG CA] Chỉ Là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường (SKY KARAOKE)
Nhị Nguyễn Lv 16

Nhị Nguyễn

Nguyễn Bảy Lv 16

Nguyễn Bảy

178
225
24
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

178.63 K

Bình luận (24)
Lv 10

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Nhị Nguyễn - 2 tháng trước

Lv 7

Ngân Hà

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 2 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 3 tháng trước

Lv 18

HOA TRẦN

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận