Karaoke Cuối Trời Đợi Mong - Trang Hạ | Beat Chuẩn Giọng Ca Để Đời
Khánh Hồng Lv 15

Khánh Hồng

303
274
266
Biết duyên lỡ rồi .....mà em vẫn chờ .......!!!

71.4 K

Bình luận (266)
Lv 13

Việt Nam Saigon

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 tháng trước

Lv 13

Việt Nam Saigon

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 tháng trước

Lv 16

Cindy Diệp

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Cindy Diệp

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 tháng trước

Lv 16

Cindy Diệp

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 266 bình luận