[Karaoke SongCa] Giã Từ - Beat Nam ft Nữ [ - 2 tone]
Lữ Phụng Kiều Lv 13

Lữ Phụng Kiều

Ngọc Nguyễn Lv 11

Ngọc Nguyễn

4
15
2
Anh gửi bài muộn em nhé. Em hát rất hay. Cảm ơn em.

1

Bình luận (2)
Lv 13

Lữ Phụng Kiều

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

Ngọc Nguyễn - 11 tháng trước

Lv 13

Lữ Phụng Kiều

Trả lời - 11 tháng trước