Mùa Thu Lá Bay-karaoke Mai Lê Quyên
Nhị Nguyễn Lv 16

Nhị Nguyễn

Nguyễn Bảy Lv 16

Nguyễn Bảy

383
329
26
E y oi chi gui bai cho em rồi đó em hát hay lắm nghe thật mê ly và đầy cảm xúc...chi cảm ơn em đa song hành cùng chi ....

269.72 K

Bình luận (26)
Lv 10

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 3

Trần Hồ Bảo Uyên

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 12 ngày trước

Lv 10

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 12 ngày trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 2 tháng trước

Lv 5

Hong Phan

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận