Mùa Thu Lá Bay-karaoke Mai Lê Quyên
Nhị Nguyễn Lv 17

Nhị Nguyễn

Nguyễn Bảy Lv 16

Nguyễn Bảy

407
360
27
E y oi chi gui bai cho em rồi đó em hát hay lắm nghe thật mê ly và đầy cảm xúc...chi cảm ơn em đa song hành cùng chi ....

269.72 K

Bình luận (27)
Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Uyên Trần

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 7 tháng trước

Lv 11

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 7 tháng trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận