Ngau Hung Ly Qua Cau Tuong Nguyen & Thuy Duong
Phượng Nguyễn Lv 11

Phượng Nguyễn

Tùng Anh Bonsai Lv 14

Tùng Anh Bonsai

646
201
10
A gửi Út bằng lòng đi em nè Út hát hay quá. A chúc Út luôn hát hay và gluu vui vẻ nka!

1.02 K

Bình luận (10)
Lv 12

Nghiêm Thị Quyên

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 13

Như Ý

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 16

Tony Trọng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 10

Maichi Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Lv 12

Phamhanh Pham

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận