Niềm Đau Chôn Dấu - Tone Nữ Karaoke -Nhạc Ngoại Lời Việt: Lữ Liên
Kiều Khanh Lv 10

Kiều Khanh

Tien Dung Lv 12

Tien Dung

63
22
7
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

600

Bình luận (7)
Lv 14

Lộc Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Kiều Khanh - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Kiều Khanh - 1 tháng trước

Lv 10

Ho Anh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Đào Hồng Phú

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Tien Dung - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận