Niềm Đau Chôn Dấu - Tone Nữ Karaoke -Nhạc Ngoại Lời Việt: Lữ Liên
  Kiều Khanh Lv 12

Kiều Khanh

Tien Dung Lv 13

Tien Dung

76
23
7
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

600

Bình luận (7)
Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Kiều Khanh - 9 tháng trước

Lv 13

Khôi Ng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Kiều Khanh - 9 tháng trước

Lv 11

Ho Anh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hồng Phú

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Tien Dung - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận