Karaoke - Mưa Trên Biển Vắng (Ngọc Lan)
Khánh Vy Trần Lv 15

Khánh Vy Trần

294
56
21
Mưa trên biển vắng

7.2 K

Bình luận (21)
Lv 7

Khoa Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần - 2 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần - 2 tháng trước

Lv 12

HONG DUONG

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần - 2 tháng trước

Lv 13

Phan Thanh Trang

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần - 2 tháng trước

Lv 15

Lam Trinh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Khánh Vy Trần - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận