Trái tim mùa đông Karaoke ( Beat NAM )
Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

AROMA Lv 19

AROMA

35
20
15
Vic ui! Bài này Tuấn biết lâu lắm rồi mà đây là lần đầu Tuấn hát, đã cố gắng lắm để hát hay với Vic! Em nghe tộm tộm nha.

36.8 K

Bình luận (15)
Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận