KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
❤️ Lv 19

❤️

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

537
447
89
Vắng bóng 2 hôm sao lòng nhớ nhiều! Mới biết con tim đau vì đã iu! Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn canh...

21.2 K

Bình luận (89)
Lv 4

Phale Tim

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 12

Pei Wen Do

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

❤️ - 1 tháng trước

Lv 7

nguyễn thụy trúc quyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

❤️ - 1 tháng trước

Lv 12

Minh Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

❤️ - 1 tháng trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

❤️ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 89 bình luận