Biển Nhớ (Karaoke Beat) - Song Ca
Giang Pham Lv 17

Giang Pham

Mai Le Lv 18

Mai Le

206
146
41
Chị gửi bài em trai nha ...em hát hay lắm luôn .!!!!

27.66 K

Bình luận (41)
Lv 1

Chin Tran Van

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Nam Nguyễn Hoài

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Cự Giải

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Nguỹên Thu Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Mai Le - 2 năm trước

Lv 7

杜珮玟

Trả lời - 2 năm trước

Lv 7

杜珮玟 - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 41 bình luận