Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
Dung Lê Lv 15

Dung Lê

136
86
19
Chị DL gửi Diễm của những ngày xưa về với em gái đây....... Hjhj.....

8.22 K

Bình luận (19)
Lv 22

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 11

Hương Trinh Thi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Dung Lê - 2 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận