karaoke-phai chi ngay ay-TT(Thuy Tam)
Thuat Nguyen Lv 14

Thuat Nguyen

Thuỳ Tâm Lv 15

Thuỳ Tâm

149
67
22
Ngày ấy hong nói yêu , vậy giờ nói đi ,, cho rụng nụ luôn ..

7.34 K

Bình luận (22)
Lv 12

Lê Mai

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

Thuat Nguyen - 3 năm trước

Lv 9

Hien Nguyen

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

Thuat Nguyen - 3 năm trước

Lv 15

Quách yu Lan

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

Thuat Nguyen - 3 năm trước

Lv 10

Kim Anh Nguyen

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

Thuat Nguyen - 3 năm trước

Lv 18

Phuong Huynh

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Thuỳ Tâm - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận