TÌNH CA QUÊ HƯƠNG|Duy Khánh|Nhung Nguyễn cover
Nhung Nguyễn Lv 18

Nhung Nguyễn

1102
693
143
Ta yêu thương đất mẹ mà thôi, quê hương ơi dù sinh thác gửi cho người...lâu lém em mới lại hò. Chúc AC và các bạn chiều CN vui vè!

12.95 K

Bình luận (143)
Lv 18

Hoa Trần

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Thiet Truongvan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 11

Phùng Lai

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 13

Dung My

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 13

Dung My

Trả lời - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 143 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan