Nỗi Lòng Cô Gánh Gạo_Thụy Hà karaoke
Phan Liễu Lv 19

Phan Liễu

22
16
8
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.5 K

Bình luận (8)
Lv 13

Quy Nguyenvan

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Phan Liễu - 2 năm trước

Lv 11

Cao Dung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hổ Con

Trả lời - 2 năm trước

Lv 20

Thuý Hồng

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận