[Karaoke] Bên Em Là Biển Rộng - Lệ Quyên
❣️Đài Trang❣️ Lv 14

❣️Đài Trang❣️

217
40
27
Ra biển gào thi vs sóng biển :)))

602

Bình luận (27)
Lv 12

Son Leminh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️ - 2 năm trước

Lv 11

tuan le

Trả lời - 3 năm trước

Lv 11

tuan le - 3 năm trước

Lv 11

Yany Nguyen Rain Tear

Trả lời - 3 năm trước

Lv 11

Yany Nguyen Rain Tear - 3 năm trước

Lv 13

Pilar Castro

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️ - 3 năm trước

Lv 15

Minh Nguyen

Trả lời - 3 năm trước

Lv 14

❣️Đài Trang❣️ - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận