[Karaoke MV HD] Chia Tay Hoàng Hôn - Sáng tác: Thuận Yến
Nguyễn Tú Lệ Lv 12

Nguyễn Tú Lệ

117
181
23
Hát để nhớ lại hoàng hôn năm ấy

711

Bình luận (23)
Lv 12

Jack Hiep LE

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nguyễn Tú Lệ - 1 năm trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nguyễn Tú Lệ - 1 năm trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nguyễn Tú Lệ - 1 năm trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nguyễn Tú Lệ - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận