Karaoke Chút Kỷ Niệm Buồn Song Ca Remix | Nhạc Sống Disco Mới 2022 | Huy Khanh Organ
Max’s NhungH Lv 22

Max’s NhungH

Lê Sơn Lv 22

Lê Sơn

156
213
24
Anh xin gửi bài Em nghe thử nhé. hơn 20 ngày Anh ko sc cùng với Em kiểu như giọng hát của Anh sao sao Em nhi ?????

350.6 K

Bình luận (24)
Lv 16

Cô Nhung

Trả lời - 18 phút trước

Lv 22

Lê Sơn - 13 phút trước

Lv 16

Cô Nhung

Trả lời - 19 phút trước

Lv 22

Lê Sơn - 15 phút trước

Lv 16

Cô Nhung

Trả lời - 20 phút trước

Lv 22

Lê Sơn - 16 phút trước

Lv 13

SAO BĂNG

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 22

Lê Sơn - 10 ngày trước

Lv 13

SAO BĂNG

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 22

Lê Sơn - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận