KARAOKE CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ - Song Ca Beat Chuẩn | Mai Lệ Quyên, Phú Quý
Tuấn Cao Lv 19

Tuấn Cao

Bình Em Lv 12

Bình Em

155
49
28
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

54.9 K

Bình luận (28)
Lv 19

Jasmine

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Tuấn Cao - 6 ngày trước

Lv 19

Jasmine

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Tuấn Cao - 6 ngày trước

Lv 19

Tuấn Cao

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Bình Em - 7 ngày trước

Lv 16

Cô Nhung

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 16

Cô Nhung

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 19

Tuấn Cao - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận