KARAOKE YÊU THẦM - DIỄM HÂN FT THIỆN HẢI | BEAT GỐC | SONG CA
Tuyết Ngân Trần Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Hổ Con Lv 15

Hổ Con

64
27
10
Em hát bài này hay tuyệt nak,như cs chuyên nghiệp ý,anh theo hok kịp hiii

7.2 K

Bình luận (10)
Lv 16

Lặng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 9 tháng trước

Lv 16

Lặng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Tuan Anh Pham

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 10 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 9 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận