Karaoke | Nhịp Cầu Tri Âm (Như Quỳnh & Trường Vũ)
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

424
260
106
✨cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng✍️ 玉水 tamamizu

33.73 K

Bình luận (106)
Lv 11

Nghiem Thị Quyen

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 3 ngày trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 5 ngày trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 5 ngày trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 5 ngày trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận