Beat Karaoke Giọt Mưa Thu Tác giả Đặng Thế Phong & Bùi Công Kỳ
Trần Thu Hà Lv 15

Trần Thu Hà

92
43
13
Ca khúc dự thi nhóm Anna Pham

31.26 K

Bình luận (13)
Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Trần Thu Hà - 2 năm trước

Lv 14

Hoàng Tuấn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Trần Thu Hà - 2 năm trước

Lv 10

Trường Chiến

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Trần Thu Hà - 2 năm trước

Lv 12

Nguyen Tien Dung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Trần Thu Hà - 2 năm trước

Lv 13

Ai Thuy Dinh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Trần Thu Hà - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận