Ở hai đầu nỗi nhớ (Karaoke) Bảo Yến - Quang Lê
Lana Thanh Lv 14

Lana Thanh

238
234
178
Ở HAI ĐẦU NỔI NHỚ !!!?❤❤

13.89 K

Bình luận (178)
Lv 10

Cuong Vo

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 19 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 23 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 7

Ngũ Đàm

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 23 ngày trước

Lv 7

Cong minh Nguyen

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 178 bình luận