MÙA THU MÂY NGÀN - KARAOKE - Tone NAM ( G/Sol Trưởng )
Lê Sơn Lv 22

Lê Sơn

114
237
14
Mùa Thu Mây Ngàn ❤️❤️❤️?

107.55 K

Bình luận (14)
Lv 17

Duc Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 22

Lê Sơn - 2 tháng trước

Lv 17

Duc Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 22

Lê Sơn - 2 tháng trước

Lv 16

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 22

Lê Sơn - 2 tháng trước

Lv 16

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 22

Lê Sơn - 2 tháng trước

Lv 22

Max’s NhungH

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 22

Lê Sơn - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận