Karaoke Hai mùa noel (Tâm Đoan)
Phương Sơn Lv 12

Phương Sơn

188
115
21
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

2.03 K

Bình luận (21)
Lv 5

Bờm

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 8

Xuân Thắng Kmobile

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Phương Sơn - 1 tháng trước

Lv 11

Linh Tran

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Hải Phạm

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Quang Sáng

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận