[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Nhỏ Nít Lv 13

Nhỏ Nít

Nhi Hồ Lv 18

Nhi Hồ

99
33
12
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

54.2 K

Bình luận (12)
Lv 23

TRỤ VƯƠNG

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Nhi Hồ - 6 tháng trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Trương Ngọc

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 18

Nhi Hồ - 7 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Khanh Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 18

Nhi Hồ - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận