Karaoke Hương Thầm | Karaoke Ngọc Hân || Karaoke Song Ca Bolero Beat Chuẩn - Ngọc Hân official
Dư Ngọc Giang Lv 13

Dư Ngọc Giang

Phan Thủy Lv 13

Phan Thủy

122
48
31
Hai người chia tay ..sao chẳng nói điều gì ..???? Mà hương thầm.... vương vấn mãi người đi ...!

4 K

Bình luận (31)
Lv 16

KIWI

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Dư Ngọc Giang - 1 tháng trước

Lv 16

KIWI

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 1 tháng trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 1 tháng trước

Lv 15

Thang Hiến

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Dư Ngọc Giang - 1 tháng trước

Lv 15

Thang Hiến

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận