[KARAOKE HD] LK Phút đầu tiên, Mấy nhịp cầu tre | Song ca
⚡️Biển Cạn⚡️ Lv 16

⚡️Biển Cạn⚡️

Thanh Bằng Giáp Lv 19

Thanh Bằng Giáp

146
107
95
Để anh dắt em wa cầu nhé.

186.8 K

Bình luận (95)
Lv 16

⚡️Biển Cạn⚡️

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Thanh Bằng Giáp - 8 tháng trước

Lv 10

Cỏ Úa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

⚡️Biển Cạn⚡️ - 8 tháng trước

Lv 10

Cỏ Úa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

⚡️Biển Cạn⚡️ - 8 tháng trước

Lv 10

Cỏ Úa

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 95 bình luận