lời con xin Chúa karaoke song ca
NgọcLuận Đỗ Lv 18

NgọcLuận Đỗ

Hoàng Dung Lv 20

Hoàng Dung

2520
1121
561
Ban xuống cho con phước lành, hoà bình thay chiến chinh nhanh, tình iu mãi thắm màu xanh...!!!

1.06 M

Bình luận (561)
Lv 14

Quang Tâm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 1 tháng trước

Lv 15

Loan Thanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 3 tháng trước

Lv 15

Loan Thanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 3 tháng trước

Lv 15

Loan Thanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 3 tháng trước

Lv 24

࿐νίêη κẹσ ηɠọτ࿐

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 561 bình luận