KARAOKE | LK Anh Về Với Em & Không Bao Giờ Ngăn Cách - Quân Bảo Phan Diễm (Song Ca Beat Chuẩn)
NgọcLuận Đỗ Lv 18

NgọcLuận Đỗ

Hoàng Dung Lv 20

Hoàng Dung

875
194
90
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

969.8 K

Bình luận (90)
Lv 18

Dung Nguyen

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 20

Hoàng Dung - 19 ngày trước

Lv 18

Dung Nguyen

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 20

Hoàng Dung - 19 ngày trước

Lv 18

Dung Nguyen

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 20

Hoàng Dung - 19 ngày trước

Lv 15

Duy Mạnh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 3 tháng trước

Lv 15

Duy Mạnh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 20

Hoàng Dung - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 90 bình luận