Giọt lệ sầu ( Beat NỮ ) Karaoke ONLY
Ái Vy Lv 14

Ái Vy

639
320
33
Giọt lệ sầu, anh đã giết trọn tim em..... ~ _ ~.

6.83 K

Bình luận (33)
Lv 16

Bang Chủ Cái Bang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Thơm Minh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Bravery Tran

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Việt Dũng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Ái Vy - 2 năm trước

Lv 10

Trọng Đức

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Ái Vy - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 33 bình luận