Karaoke Khi . Mỹ Tâm Quang Dũng ( ngoclinh)
HB Lv 12

HB

KIWI Lv 17

KIWI

89
68
58
Hãy trả lời em .. anh nghĩ gì khi anh nói chia tay !!...

8.25 K

Bình luận (58)
Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt - 9 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

HB - 9 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

HB - 9 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Sươngᰔɾσί

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

HB - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 58 bình luận