Karaoke Khi . Mỹ Tâm Quang Dũng ( ngoclinh)
HB Lv 12

HB

KIWI Lv 16

KIWI

84
68
58
Hãy trả lời em .. anh nghĩ gì khi anh nói chia tay !!...

8.23 K

Bình luận (58)
Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 1 tháng trước

Lv 14

Phùng Hồng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

HB - 1 tháng trước

Lv 14

Phùng Hồng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

HB - 1 tháng trước

Lv 14

Phùng Hồng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

ᔕย๏ภg ᑎgยyєภ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

HB - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 58 bình luận