Một mai em đi ( Song Ca ) Karaoke ONLY
Hoang Braveheart Lv 13

Hoang Braveheart

Bình Yên Lv 15

Bình Yên

124
24
8
Giọng anh thật đặc biệt ạ! Cảm ơn anh đã mời em (theo gợi ý) một ca khúc thật hay với một chất giọng thật tuyệt !

2.08 K

Bình luận (8)
Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Bình Yên - 1 năm trước

Lv 19

Trung Kiên

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hoang Braveheart - 2 năm trước

Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Bình Yên - 2 năm trước

Lv 10

Oanh Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Oanh Nguyen - 2 năm trước

Lv 12

Hú TU

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận