Karaoke _ Xin em đừng khóc vu quy _ Lưu Ánh Loan
Ha Buon Nguy Lv 13

Ha Buon Nguy

210
117
21
Anh ơi. Đớn đau từng kỉ niệm ngày qua., Vì sao đường tình ta lại chia hai lối. Một mình em lẻ bóng sang ngang . Xe tang của ai. Để lại mình em độc hành giữa đêm trường!!!

854

Bình luận (21)
Lv 10

Ngô Cảnh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 8 tháng trước

Lv 4

Lâm Bolero

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 8 tháng trước

Lv 13

Lợi Vũ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Trái Tim Tình Bạn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Đình Tú

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận