Mười Ngón Tay Tình Yêu I Beat chuẩn Tone Nữ I Ca Sĩ Như Quỳnh I KARAOKE HD VTH
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

45
43
7
Không có tone nam đành hát tone nữ

1.21 K

Bình luận (7)
Lv 15

Tôn Minh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Chi Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Phuong Diep

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Hồng Mẫn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Lê Cuniu

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan