Bèo dạt mây trôi - KARAOKE QUAN HỌ BẮC NINH - KARAOKE ĐÌNH LẪM
Thanh Thủy Lv 12

Thanh Thủy

Thao Phuong Lv 13

Thao Phuong

85
31
4
..!!Anh ơi Em vẫn đợi mỏi mòn ,,Thương nhớ ai ,,,???

0

Bình luận (4)
Lv 15

Khánh Vy Trần

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Thảo Phương - 9 tháng trước

Lv 14

Nguyệt Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Thanh Thủy - 9 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Thanh Thủy - 9 tháng trước

Lv 12

Thanh Thủy

Trả lời - 9 tháng trước