[KARAOKE] Chủ Nhật Buồn - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Kim Cúc Lv 15

Kim Cúc

Xuan Chau Lv 11

Xuan Chau

1009
197
6
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.9 K

Bình luận (6)
Lv 16

Lily Lilyan

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Xuan Chau - 2 năm trước

Lv 16

Lá Xanh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Viên Hường

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Xuan Chau - 2 năm trước

Lv 12

Nguyễn Hằng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Xuan Chau - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận