Tựa cánh bèo trôi (karaoke) song ca cùng Bá Lưu
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

Tuyen Thi Lv 20

Tuyen Thi

100
65
31
TT gởi lại anh nhé...

12 K

Bình luận (31)
Lv 10

Ánh Tuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 năm trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 năm trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận