Karaoke - cho vừa lòng em - Dương Sang & Diễm Thùy
Chân Tình Lv 10

Chân Tình

Thuý Liễu Lv 13

Thuý Liễu

79
38
14
Tôi thề tôi chẳng y ai vì người ta cứ phụ tôi hoài Kkk .....

200

Bình luận (14)
Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 17 ngày trước

Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 22 ngày trước

Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 22 ngày trước

Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 22 ngày trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu - 22 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận