Biển Nỗi Nhớ Và Em - Karaoke - Tone Nữ - Nhạc Sống - gia huy beat
242
118
113
Ngày 8.11.2021... Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến ... Vì sóng đã làm em...nghiêng ngả vì anh..

400.81 K

Bình luận (113)
Lv 22

Hoang Nhan Le

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

ĐẶNG LỆ DIỄM ❤️☘️ - 10 tháng trước

Lv 22

Hoang Nhan Le

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 22

Hoang Nhan Le

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 22

Hoang Nhan Le

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 23

Spa Như Ngọc

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

ĐẶNG LỆ DIỄM ❤️☘️ - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 113 bình luận