[KARAOKE] Gõ Cửa Trái Tim - Quỳnh Trang
Trinh Phạm Lv 6

Trinh Phạm

79
15
8
Hay mà sao co 74 điểm chấm tumg tung thế nhỉ

210

Bình luận (8)
Lv 5

Binh Thai

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Giọt Sương Khuya

Trả lời - 2 năm trước

Lv 6

Trinh Phạm - 2 năm trước

Lv 6

Trinh Phạm

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Phúc Long

Trả lời - 2 năm trước

Lv 6

Trinh Phạm

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận