Ước Thầm Karaoke Beat Quang Lê | Bolero Hay Nhất | Cai Huu ThanhVN
Nhanh Le Lv 12

Nhanh Le

26
26
6
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp.Suốt đời tôi chỉ học cô thôi./.

312

Bình luận (6)
Lv 15

⭐️Ngân Hà⭐️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Cao Thị Thùy Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nhanh Le - 1 năm trước

Lv 12

Nhanh Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Nguyễn Diễm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Nhanh Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Đoàn Ngọc Nga - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận