Gần lắm Trường Sa - karaoke (tone nam)
Hải Phạm Lv 14

Hải Phạm

550
275
123
Biển đảo của chúng ta đang bị đe dọa, Mời quý vị và các bạn cùng nghe Tình khúc GẦN LẮM TRƯỜNG SA ! Mời quý Anh - Chị & các bạn cùng nghe! Xin cảm ơn Đại gia đình My kara!

18.67 K

Bình luận (123)
Lv 6

Trắng Súng

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 5

Bình Tĩnh Sống

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 3 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 4 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Lê Cuniu

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 123 bình luận