Đoạn Buồn Đêm Mưa [Karaoke Sc beat]
H❤️H Lv 19

H❤️H

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

389
318
111
Để cho anh yêu em. Để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên... Nghe cảm động quá bx ❤️ uiii

15.01 K

Bình luận (111)
Lv 8

Vanle Van Le

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 10

Phale Tim

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 111 bình luận